Üzleti megoldások

Minden megbízásunk megvalósítását ez az alapelv vezeti: megismerni és megérteni ügyfeleink céljait,
közösen megfogalmazni a cél eléréshez szükséges stratégiát, és az adott kereteken belül megtalálni
a legköltséghatékonyabb eszközöket, módszereket, megoldásokat.


Informatikai felmérésen alapuló fejlesztési stratégia, koncepció

Bármely üzleti, vagy szolgáltatási terület hatékonysága legfőképpen az adott terület üzleti folyamatainak hatékonyságában rejlik. A hatékonyság vizsgálata során nem kerülhető meg az üzleti folyamatok elemzése és hatékonyágának növelése sem. A vállalati esetleg önkormányzati informatikai működési modell, stratégia átalakítása magában foglalja a folyamatok valamint az informatikai támogatás új területekre történő kiterjesztését vagy átalakítását, úgy, hogy az a legjobban szolgálja az üzlet, az ügymenet érdekeit. A stratégiával növeljük annak esélyét, hogy az informatikai szolgáltatások és fejlesztések elvárt előnyei, hatásai megvalósuljanak. Az informatikai stratégiával segítjük a vállalaton belül az üzleti területek, a felhasználók és az informatikai szervezet közötti kommunikációt, az elvárások egyértelmű tisztázását, valamint az azoknak való pontosabb megfelelést.

 

Adatvédelem, informatikai biztonság

Az információ napjaink vállalkozásainak egyik legféltettebb értéke. Ha a kulcsfontosságú információ illetéktelen kezekbe kerül, megsérül vagy megváltoztatják azt, vagy egyszerűen elérhetetlenné válik, akkor ez az adott vállalkozás, önkormányzat életében anyagi és erkölcsi veszteségként jelentkezik.

Ennek elkerülése érdekében olyan hálózatbiztonsági megoldásokat kell alkalmazni, mint pl. a különféle tűzfalak, virtuális magánhálózatok, felhasználói hitelesítő-azonosító rendszerek, vírus- és tartalomszűrők. Ezen elemek ésszerű összehangolásával kell kialakítani a biztonsági politikát, amely alkalmazásának és folyamatos felülvizsgálatának eredményeként, költségkímélő módon lesz a lehető legnagyobb biztonságban a féltett információ.

Az informatikai biztonság kialakításánál, két alapterületet céloztunk meg:

 • Az információvédelem, amely az adatok által hordozott információk sértetlenségének, hitelességének és bizalmasságának elvesztését hivatott megakadályozni.
 • Az informatikai rendszer megbízható működése területét, amely az adatok rendelkezésre állását és a hozzájuk kapcsolódó alkalmazói rendszerek funkcionalitását hivatott biztosítani.

 

Alkalmazás menedzsment

Napjainkban az informatika egy vállalat, önkormányzat működésének szinte minden szegmensében jelen van, ugyanakkor a különböző területek hatékony működtetéséhez specifikus alkalmazások szükségesek. Ezen alkalmazások használata ma már olyan komplex és integrált informatikai környezetet kíván, melyet nagy felelősséggel csak magasan képzett szakembergárdával lehet tervezni, elkészíteni és költséghatékonyan üzemelteni, felügyelni.

Cégünk, a vállalatok-önkormányzatok átfogó akár egymásra épülő munkafolyamatainak informatikai modellezésére kínálja az Ügyféllel közösen kialakított- illetve kialakításra kerülő, magas biztonsági szinttel rendelkező, rendkívül felhasználóbarát un. „Workflow” rendszereit, Lotus Domino EP alapokon.

Munkafolyamatait felmérjük, igény szerint megvalósítjuk…

 • Tudásbázis, dokumentumkezelés
 • Engedélyezési, véleményezési folyamatok
 • Számla nyilvántartás, elbírálás
 • Projekt nyilvántartás
 • Szerződéstár
 • Partner nyilvántartás
 • Egyedi, definiált igények…

 

Alkalmazás-szolgáltatás (Application Service Provider – ASP)

Az internet nyújtotta lehetőségek bővülésével, sebességének növekedésével egy új módszer alakult ki a szoftverek funkcionalitásának biztosítására a felhasználók számára, az alkalmazás-szolgáltatás (ASP). Az alkalmazásszolgáltató kombinálja a szoftver csomagok szolgáltatásait, az interneten keresztüli elérést annak érdekében, hogy a felhasználók a szoftver használatának minden szolgáltatását és előnyét elérhessék, az ehhez kapcsolódó üzemeltetési és támogatási erőforrás-ráfordítási igény nélkül.

A megvalósítás szempontjából ez úgy néz ki, hogy az alkalmazás-szolgáltató üzemelteti a szoftvert biztonságos körülmények között a saját telephelyén, biztosítva az ahhoz kapcsolódó összes szolgáltatást (hardver, operációs rendszer, karbantartás, vírusvédelem, tűzfal, biztonság, help-desk), míg a szolgáltatást igénybe vevő szélessávú internet, vagy bérelt vonali elérésen keresztül rákapcsolódik a távoli szerverre, és használja az azon futó alkalmazás minden – számára elérhetővé tett – szolgáltatását.

ASP konstrukció megvalósítása esetén is igaz azonban, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek feladata a helyi, saját informatikai rendszer (hálózat, számítógépek, nyomtatók,stb.) kialakítása és üzemeltetése amelyben a szolgáltató, külön szerződés alapján szívesen nyújt segítséget.

Az ASP szolgáltatások igénybevételének előnyei:

 • A bevezetési költségek (és erőforrás-ráfordítás) jelentősen csökkennek
 • A költségek havi rendszerességgel, előre jól kalkulálhatók
 • Nincsenek fejlesztési költségek
 • A legmodernebb alkalmazások érhetők el
 • Nem kell az alkalmazásokat futtató központi szerver-környezetet kialakítani, a szervereket és szoftvereket beszerezni és folyamatosan üzemeltetni
 • Nem szükséges a helyi informatikai alapfeladatok ellátásán túl magasan kvalifikált, a központi szerverek és alkalmazások üzemeltetéséhez, adminisztrációhoz értő informatikai szakemberek alkalmazása.

 

Oktatás, támogatás

Ügyfeleink sikereinek alapja, a munkaerő által felhalmozott professzionális és tapasztalati tudás. Alapvető célkitűzésünk, hogy forgalmazott és fejlesztett rendszereink használatához, a kulcs- és alapfelhasználók magas szintű képzésével megfelelő támogatói hátteret biztosítunk.


ASPex Consulting Kft.
3200 Gyöngyös, Ringsted u. 21.